fbpx

Voordeel van een oost-west opstelling

Het plaatsen van zonnepanelen is op verschillende manieren mogelijk. De meest logische oplossing is om de zonnepanelen richting het zuiden te plaatsen en zo het maximale rendement uit de zonnepanelen te halen. Toch zijn er een aantal situaties waar een oost-west opstelling de ideale oplossing kan zijn.

De oost-west opstelling wordt ook wel een duale opstelling of een opstelling in dakjes genoemd. Al deze benamingen zijn in principe hetzelfde.

Plaatsing van de zonnepanelen

Door gebruik te maken van een oost-west opstelling is het mogelijk om een groter gedeelte dakoppervlakte te gebruiken. Tussen de zonnepanelen is geen ruimte nodig om eventuele schaduw te voorkomen. Dit draagt er aan bij dat er meer stroom opgewekt kan worden en dat u dus sneller in uw eigen energieverbruik kan voorzien.

Zonnepanelen op een plat dak hebben ballast nodig om op hun plaats gehouden te worden. Bij een oost-west opstelling is er minder ballast nodig in vergelijking met een zuid-opstelling. Zo zijn de mogelijkheden groter bij het plaatsen van zonnepanelen op dakkappelen, de uitbouw, de garage of de schuur.

Geen last van vogels

De zonnepanelen worden tegenover elkaar geplaatst en de zonnepanelen worden aan de zijkant voorzien van windschermen. Dit resulteert erin dat de zonnepanelen niet toegankelijk zijn voor vogels. In sommige gevallen is dit een aspect dat bij hoge gebouwen wordt meegenomen in de afweging.

Stroomopwekking

Bij het gebruik van een oost-west opstelling wordt de stroomopwekking uitgespreid over de dag. Dit draagt eraan bij dat u een hoger percentage opgewekte stroom direct zelf zal gaat gebruiken. U gaat dan minder stroom terug leveren aan het energienet. Het voordeel van deze installatie zal vanaf 2023 steeds meer toenemen, als de vernieuwde salderingswet van start gaat.

Dit zal erin resulteren dat de oost-west opstelling een extra financieel voordeel zal opleveren ten opzichte van een zuid opstelling.

De zonnepaneel die is geplaatst in een oost-west opstelling levert per zonnepaneel minder stroom op dan een zonnepaneel in zuid opstelling. De voordelen van een oost-west opstelling weegt daar in veel gevallen ruim tegenop.

Wij geven in veel gevallen een positief advies om gebruik te maken van een oost-west opstelling. Hierbij wordt het stroomverbruik, het beschikbare dakoppervlakte en de persoonlijke wensen van de bewoners meegewogen.

Heeft dit artikel u geholpen?0000

Inhoudsopgave